خاطره صفاوردی متولد بهار ۱۳۶۳ از تهران
از سالهای نوجوانی که به رشته نقاشی پرتره فعالیت داشته ام همیشه در ذهن خود علامت سوالی داشتم که چی؟؟؟؟
⚜اما امروز که در خدمت شما مردم ایران زمینم میدانم تمام آن سالهایی که دستانم با مداد کنته سیاه میشد و در تلاش قرینه کردن چشم و ابروی عکسهای صورت های مختلف در حال تمرین برای امروز خود بوده ام
⚜از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را در زمینه ارایش دائم صورت بطور حرفه ای شروع کرده ام و پس از جمع اوری تجربیات در سال ۹۷ تصمیم بر آن گرفتم تجربیات خود را در اختیار هنرجویان سرزمینم قرار دهم بدون هیچ کم و کاستی و با صمیم قلب تا بتوانم هنرم را زنده نگه دارم تا خاطره هایی از من و بعد از من برجای ماند چون هیچ کس در این دنیا ابدی نیست

خانم خاطره صفاوردی و دو نفر از همکارانشانن